Skutberget – påståenden och klargöranden

Klargörande kring felaktiga påståenden mot en etablering av Muminpark på Skutberget, Karlstad. 

Som skrämselpropaganda sprids mycket felaktig information vad gäller skapandet av en temapark kring Mumintrollet på Skutberget. Vi människor har lätt att bara ta allt vi hör som sanning, särskilt då vi blir upprörda. Nedanstående punktlista har som mål att klargöra och berätta sanningen istället för något annat.

Svaren är sammanställda av mig som privatperson och inte ytterligare granskade av någon instans. Uppgifterna kommer från mig själv som besökare och tidigare motionär på Skutberget och  faktainhämtning från olika källor. Jag har är för en Muminpark men har försökt hålla mig saklig utan att väga in för mycket av  mina egna åsikter. 

Mycket bra information med frågor och svar finns även här:
https://karlstad.se/Uppleva-och-gora/Friluftsliv-och-motion/Skutbergets-framtid/ny-fragor-och-svar/

 

 1. Skutberget ska säljas

  Inte sant och bara ett felvinklat slagord som används till skrämselpropanda. Ingenting säljs till en muminpark.

 2. Karlstad behöver inga ”attraktioner” liknande Skara Sommarland eller Liseberg

  Påståendet är ofta förekommande men består av idel missförstånd. Karlstad saknar idag något mer som kan attrahera både turister och Värmlänningar. En muminpark är inget nytt ”Skara Sommarland” utan en temapark som skall verka i samklang med naturen.

 3. Inträdespriset till muminparken blir för högt vilket utestänger vissa

  Tema- och nöjesparker tar entré för att kunna ha sin verksamhet. En muminpark i Karlstad lär dock inte ta högre pris än vad som är normalt och rimligt för en sådan park.

  Hela övriga Skutberget förblir avgiftsfritt.

 4. Skutberget ska hägnas in med ett högt staket
  För en temapark som tar inträde kan staket behövas men denna kommer omfatta bara en liten del av hela Skutberget och endast runt själva temaparken.Staketets höjd lär bli av normalhöjd, precis som vi i Karlstad redan har runt t.ex. Mariebergsskogen.I Finland är den muminpark som finns där öppen för allmänheten den tid av året som inte parken är öppen. På samma sätt kommer det bli i Karlstad varvid man kan promenera längs nya gångstigar och på de nya gångbroarna till Ytterholmen.

 5. Få öppetdagar för muminparken

  Troligen vill en Muminpark vara öppen så många dagar som möjligt per år men som med alla uteaktiviteter i Sverige finns en säsong att ta hänsyn till. Julmarknad eller annat kanske kan bli aktuellt.

 6. Friluftslivet på Skutberget påverkas

  Själva muminparken påverkar i stort sett inte friluftslivet då den är planerad till en del av Skutberget som idag knappt används. Karlstad Kommuns vision för Skutberget medför istället en stor satsning på friluftslivet.

 7. Skutberget dåligt vald plats för en Muminpark

  Detta är den plats som ägarna till Mumin valt. Fler aspekter finns som t.ex. att man vill att sagan och verkligheten ska bli så nära som möjligt då det i sagan finns ett hav i närheten.

  Skutberget är idag oerhört lite utnyttjat och en muminpark skulle göra att hela området kan leva upp.

  En satsning på Skutberget har diskuterats under lång tid, det är inget som kommit upp helt plötsligt.

 8. Mumin är okänt och få känner till det

  Mumin är mycket stort i Världen. Som med alla liknande ”figurer” så går intresset upp och ner under åren. Mumin är idag avsevärt mycket större än t.ex. de olika figurerna som Astrid Lindgren gett oss.

  En muminpark har som mål att vara en fin park som är värd ett besök även för den som inte kanske är intresserad av just Mumin som företeelse.

  Enligt mångas utsago finns det ett djup i muminberättelserna som är nyttigt för både unga och äldre att ta till sig.

 9. Mumin har ingen attraktionskraft hos barn och ungdomar

  Denna fråga bör ställas till barn istället för att vuxna ska uttala sig. Barn lär sig hela tiden nytt och intresse kommer och går. Ingen kan uttala sig fast kring vad barn och ungdomar faktiskt tycker.

  När ett skolval i frågan hölls på Sundsta/Älvkullegymnasiet i september 2018 var en stor majoritet för en muminpark.

  För Karlstad i sig finns flera utredningar som visar på att en muminpark skulle vara till stort intresse.

  Som småbarnsförälder tror jag att fantasifigurer av så gott som alla de slag väcker intresse hos barn om de får stifta bekantskap med dem. Ibland blir det en kort bekantskap och ibland livslång.

 10. Kostnaderna för Karlstads Kommun och att kommunen måste täcka upp förluster

  En muminpark bekostas av ägarna till Mumin. Karlstad Kommun står för delar av infrastrukturella kostnader som exempelvis vägar. Detta är precis det samma som då t.ex. IKEA öppnade på Bergvik.

  Övriga kostnader som kommunen bekostar enkom för muminparken läggs på hyran som muminparken får betala till Karlstads Kommun.

  Karlstads Kommun är ingen garant till en Muminpark, parken måste själv bära sig. Entreprenörerna som driver nuvarande Muminparker runt om i världen har så långt lyckats göra det i många år. Skulle det inte gå bra är det inte Karlstads Kommun som förlorar pengar.

 11. Trafiksituationen till Skutberget

  Arbeten måste göras med detta vilket är endast positivt. Dessutom skapar det arbetstillfällen. De flesta av de planerade arbetena behöver göras oavsett muminpark eller inte.

 12. Parkeringssituationen

  Skutberget har enorma ytor som idag är tomma. Att ordna utrymmen för parkering är inget problem och behöver oavsett göras för att erbjuda plats för den tilltänkta ökningen av besökare till Skutberget som kanske inte ska till muminparken.

 13. Rykten om mutor

  Rimligen förstår och vet alla idag att dessa rykten bara är påhittade för att svartmåla Karlstads politiker.

 14. ”Det blåa muminhuset är fult” och det ska uppföras ett jättehögt hus på Skutberget

  Något högt hus finns inte i muminsagan och lär inte bli aktuellt. Rykten om detta är endast elaka ord för att smutskasta Mumin. Själva det blå huset är upp till var och en att tycka om eller inte men det finns flera fina skisser där byggnationerna på ett mycket smakfullt sätt smälter in i miljön på Skutberget. Det blå huset som det refereras till är ett mindre hus med ett torn i tre våningar.Bilden ovan är tagen från västra siden av Skutbergets udde (bakom IKEA). Den visar nuvarande byggnad på Skutberget som är ett hus med torn om fyra våningar. Även ett fyra våningars högt torn smälter som synes in på ett trevligt sätt. (Foto: Kent Dracéus)

 15. En Muminpark leder till att i nästa steg kommer Skutberg exploateras för mycket

  Inget ytterligare är varken diskuterat eller bestämt. Vad som kommer i framtiden kan vi inte veta idag. Utveckling går inte att hindra men hur Skutberget ytterligare eventuellt skulle exploateras styrs fortsatt av Karlstads Kommun.

 16. Andra kommersiella aktörer stängs ute/tillför tillräckligt med arbetstillfällen (olika former av aktiviteter som yoga, paddling etc.)

  Felaktigt påstående eftersom visionen som tagits fram av Karlstad Kommun just säger att fler aktiviteter ska finnas där ute. Det är inte Karlstad Kommun som kommer driva detta varvid många fler aktörer än idag kommer vara intresserade av att ha verksamhet på Skutberget.

  Att enbart driva denna typ av sommaraktiviteter på Skutberget har svårt att få ekonomisk bäring. Många vill givetvis att det ska finnas, men entreprenörer som ska erbjuda dessa aktiviteter måste också kunna överleva och få betalt i så fall. Utan en stor satsning på Skutberget med muminpark finns troligen ej underlag för andra mindre aktörer i framtiden heller, precis som det varit i alla år.

 17. Arrendatorer blir vräkta

  Arrendefrågan är komplicerad för de sex sommarstugorna av vilka tre finns på Ytterholmarna och tre på Udden. När avtal och lagar tolkats kommer frågan klargöras.

  Med en prishöjning 2019  betalar varje arrendator 5 208 kr per år för sitt arrende. Källa: Karlstads Kommun.

  Ett arrende är när en fastighetsägare hyr ut t.ex. mark. Hyran kan betalas med pengar eller t.ex. att man sköter marken. Källa: Wikipedia.

 18. De fina badklipporna försvinner

  Flera av platserna där det är populärt att bada blir kvar samt att en ny badvik anläggs.

 19. Grillplatserna försvinner

  Ett felaktigt påstående då grillplatser självklart kommer finnas kvar och snarare utökas.

 20. Det mesta av stranden försvinner

  Ett felaktigt påstående då muminparken inte i större omfattning placeras där det idag är populärt att bada.

 21. Den enda barnvänliga stranden i kommunen försvinner

  Det finns många andra fina badplatser i Karlstads Kommun så detta stämmer inte. Det är dessutom begränsat hur många barn som verkligen badar på Skutberget. Närliggande sandstrand på Bomstads Badet är däremot populär.

  Andra exempel på mer barnvänliga badplatser och som har mycket besökare är Kroppkärrssjön, Ilandatjärn och Örsholmstjärn.

 22. Den sista biten orörd natur i kommunen försvinner

  Ett felaktigt påstående troligen påhittat av den som inte själv besöker Skutberget. Dels blir inte Skutberget sämre än tidigare och dels finns det mängder av platser i Karlstad Kommun med både fin och orörd natur.

 23. Löparspåren blir förstörda

  Ett felaktigt påstående då löparspåren i Karlstad Kommuns vision istället utökas. Själva muminparken berör omkring 200 meter av nuvarande löpspår som för denna korta sträcka dras om.

 24. I och med att motionscentralen försvinner så försvinner även områdets toaletter

  Missförstånd eller elaka tungor – självklart försvinner inte områdets toaletter utan det kommer istället bli nya moderna toaletter och fler.

 25. Det finns många andra platser där muminparken kan läggas

  Hur det än är så är det ägarna till muminparken som satsar alla pengar som behövs och de väljer därför själva vart de vill lägga muminparken. Valet efter att man sett på flera platser i Karlstad Kommun blev Skutberget. Muminparkens ägare är mycket väl medvetna att prövningar av strandskydd, detaljplan m.m. behöver göras men har också meddelat att om denna plats inte kan inrymma en muminpark så finns det ingen annan aktuell plats inom Karlstads Kommun.

  Det är, för att försöka beskriva situationen i en annan vinkel, inte så att Karlstad Kommun kan välja bland aktörer som vill göra stora etableringar. Det är motsatsen, alltså att Karlstads Kommun hela tiden letar efter aktörer som kan tänka sig att etablera sig i kommunen. Detta är ett måste för att Karlstad ska kunna utvecklas till att gagna för alla som bor och jobbar där.

  Muminparken letar efter en speciell plats för att skapa en fantastisk park – det krävs något extra för det.

 26. Mumin genererar inte tillräckligt höga intäkter (skatteinkomster) i förhållande till hur området förstörs

  Det ett stort missförstånd och en vanlig skrämseltaktik att Skutberget förstörs av en muminpark. Det är inte sant utan motsatsen gäller där hela Skutberget får ett lyft på alla sätt. Idag genereras så gott som inga som helst skatteintäkter från det som händer på Skutberget. Med en muminpark förändras detta drastiskt till att både ge stora skatteintäkter och skapa många arbetstillfällen.

 27. Temaparkens konkurs

  Det sprids många uttalanden om att muminparken ska gå i konkurs o.s.v. och det jämförs ofta med Sunne Vattenland. Alla verksamheter kan gå dåligt och kan gå i konkurs.

  Det som talar för att en muminpark i Karlstad inte skulle drabbas av konkurs är t.ex.:
  – Mumin är ett mycket starkt varumärke
  – Mumin har starka, kunniga och driftiga ägare
  – En muminpark har drivits i Finland med framgång i över 25 år
  – Karlstad och Värmland saknar något liknande
  – Andra temaparker som Astrid Lindgrens Värld, High Chapparal och Kolmårdens Djurpark har varit framgångsrika
  – I Norge finns en liknande temapark som drivs framgångsrikt (Kardemomme By).

  Att tänka på är att en muminpark inte är en aktivitetspark likt Sunne Vattenland eller Skara Sommarland utan en temapark som både attraherar den som vill ha lugn och ro samt den som vill få en upplevelse för hela familjen.

 28. En framgångsrik muminpark skulle locka andra investerare och då hotas på allvar det fina området ute på södra stranden

  Karlstad Kommun har väldigt tydligt beskrivit hur man vill utveckla Skutberget i sin vision. Något annat gäller inte och inga sådana planer finns idag.

  Att säga nej till utveckling idag för att det kanske blir sämre i framtiden är bara gissningar som troligen drabbar kommande generationer negativt.

 29. Politikerna har mörkat hur idén kom till och de bakomliggande planerna

  Falska rykten som florerat som helt saknar bäring. Karlstad Kommun är oerhört välskött. Tvärtom finns en lång historik där en utveckling av Skutberget planerats. Ingenting har stressats fram eller tillrättalagts för en muminpark, bl.a. har en tydlig inriktning om att tillvarata Vänern som unik resurs alltid funnits.

 30. Politikernas mål är att sälja Skutberget och göra bostäder

  Falska rykten som sprids enkom i syfte att svartmåla våra politiker.

 31. Avtalet med First Camp som driver campingen på Skutberget har misskötts. Mumin kommer också att få ta sig friheter

  Det har varit många diskussioner om campingen. Troligen har Karlstad Kommun lärt sig läxan och gör på bättre sätt framöver.

 32. Skutberget är speciellt utpekat som riksintresse.

  Strandskyddet finns där och bedöms av aktuella instanser. Mycket kompetenta människor avgör och de är många som får tycka till och komma med synpunkter innan ett beslut fattas. Hela Vänernområdet är utpekat som riksintresse. Karlstad, Värmland och Sverige har oerhört mycket sjö- och havsnära områden. Hur strandskyddet ska hanteras i samförstånd med att inte förhindra byggnation helt och hållet är avgörande för vårt lands framtida utveckling.

 33. Arbetstillfällen vid muminparken blir inte för mer än 80 dagar om året, dessutom endast för ungdomar.

  Idag finns inga arbetstillfällen av denna typ för ungdomar. 80 dagars arbete för ett stort antal personer (uppskattningsvis 200 personer) är en dramatisk förbättring för Karlstad.

  Ungdomar är en av de viktigaste grupperna att ge arbeten bl.a. viktigt för att kunna behålla ungdomen i Karlstad och Värmland. Alla vet att det är avgörande för resten av livet att få det där första jobbet.

  En Muminpark ger inte bara arbeten till ungdomar. Självklart kommer arbetstillfällen för andra åldersgrupper att skapas. Lokala leverantörer och entreprenörer kommer att gynnas oerhört mycket av en större satsning i Karlstad.

  Turismnäringen i hela Värmland kommer få mycket positiva effekter av en muminpark i Karlstad.

 34. Arbete vid Muminparken är ”låtsasjobb”

  Ett elakt uttalande från politiker som är emot en Muminpark i Karlstad.

  Alla jobb är riktiga jobb och vi behöver alla jobb. Allt annat är fel. En så stor arbetsgivare som en muminpark i Karlstad skulle ha avtalsenliga löner och arbetsvillkor.

 35. Det blir billigare för samhället att ha muminparken på annan plats

  Av dåligt insatta personer har det framförts att en etablering av muminpark på Skutberget skulle vara mer kostsam för samhället, alltså Karlstad Kommun, än på andra föreslagna platser. Detta är inte sant. Oavsett plats tillkommer kostnader för vägar med mera. Det är mer troligt att en etablering på annan plats istället blir dyrare.

 36. Det kommer inte gå att vistas på Skutberget i framtiden om man inte ska till muminparken

  Kanske det mest vanligt förekommande missförståndet. Hela Skutberget rustas upp i och med visionen som Karlstads Kommun har. Det blir något för alla och man kommer trivas fint och njuta på Skutberget även om man inte är det minsta intresserad av att gå till muminparken.

 37. Det kan aldrig bli som Astrid Lindgrens Värld i Karlstad

  Alla vi som varit på Astrid Lindgrens Värld (och nästan alla som inte varit där också för alla tror sig vet) vet att det är trevligt. Vad är det som säger att en muminpark i Karlstad inte skulle kunna bli än mer fantastisk och trevlig?

 38. Politikerna i Karlstad vill inte Karlstadsbornas bästa

  Påståendet är förstås subjektivt och reflektionen är personlig, men jag tror inga politiker vill annat än att vi övriga ska ha det så bra som möjligt och trivas i vår stad. Politiker gör inte allt rätt men vad jag sett så är allt som görs med det tydliga målet om att Karlstad ska bli bättre, starkare, vackrare och roligare.

  Det finns ett stort politikerförakt i Karlstad som jag tror kommer från ”alla turer” som varit med försäljningen av Stadshuset, HA på Hertzöga o.s.v. Detta är förstås olyckligt men ändå så tror jag inga poltiker vill annat än Karlstadsbornas bästa. Att missnöjesrösta i valet är ingen bra lösning.

Tack för ordet!

Påminnelse:
Det finns en mycket bra sammanställning av frågor och svar här:
https://karlstad.se/Uppleva-och-gora/Friluftsliv-och-motion/Skutbergets-framtid/ny-fragor-och-svar/

Hur jag gjorde mig själv 500 % effektiv

Hur jag gjorde mig själv 500 % effektiv med 80/20-regeln

Det finns nästan inga problem eller förbättringar som inte kan lösas och göras med 80/20-regeln. Som exempel 20 % av vad du äter står för 80 % av din onyttighet, 20 % av ditt träningspass står för 80 % av de större musklerna och 20 % av dina inkomster per månad är kvar när du gjort av med 80 %.
Jag tittade igenom gamla anteckningar inför att arkivera en anteckningsbok som varit med mig länge. I den hade jag längst bak kladdat ner lite idéer som det stod gällde mig som privatperson. Troligen var det sånt jag på lediga stunder funderat ut att jag borde ta tag i nån gång då jag har det lite lugnare. Nu har det inte blivit lugnare på de senaste 25 åren så frågan är om det blir det nästa vecka heller. Så därför jag tog mig i kragen och började skriva nu istället.
Jag ska nu visa hur 80/20-regeln kan ge dig 500 % tillbaka. Det är väldigt enkelt men kommer kräva mycket av dig.

Grunderna med 80/20-regeln

På engelska säger man ”20 % of your efforts will stand for 80 % av your success”.

(Regeln heter egentligen Paretoprincipen och är ursprungligen omvänd med tesen att 20 % av orsakerna står för 80 % av verkan https://en.wikipedia.org/wiki/Pareto_principle).

Det du ska göra är alltså att hitta vilka 20 % av dina insatser som står för 80 % av ditt resultat.

Min metod

Jag insåg att vissa saker i mitt liv gav mig väldigt mycket tillbaka. Insikten till detta kom i en dålig period då jag funderade på varför jag fastnar i tråkiga grejer, lägger tid på fel saker och helt enkelt inte är nöjd med mig själv. Jag gjorde upp en lista över vad som får mig att må bra och vad som får mig att vara mer nöjd med mig själv.

 1. Spelövning – jag tycker om att spela men behöver öva för att uppträdanden ska gå bra. Övar jag inte mår jag dåligt, helt enkelt av dåligt samvete att inte ha övat nog. Att inte ha övat skapar nervositet.
 2. Avsätta tid till möten – när det blir tjafs eller till och med tvister har jag i så gott som samtliga fall insett att om jag i tidigare stadie sett till att träffa de personer som ett bråk rör så hade så gott som allt tjafs och tvistande inte behövt hända.
 3. Gör klart – med konstant väldigt mycket på gång i flera skilda områden är det lätt att påbörja men inte göra klart. Detta leder till dåliga resultat och massor av frågor från folk runt omkring mig.
 4. Lägg tid på nätverk – varje gång jag deltagit i en konferens inom mina intresseområden , träffat andra inom min bransch eller t.ex. spenderat en dag med andra som likt jag spelar folkmusik, då får jag mycket energi och mår väldigt skönt. Oftast blir man inspirerad och behåller detta sinnesmod i flera dagar ibland veckor.
 5. Sponsra andra – att hjälpa andra, på vad sätt som nu passar en, ger också mycket energi och en känsla av att verkligen bidra till samhället.

500 % av dig själv

Om 20 % av mina insatser står för 80 % av mina resultat så är ju 80 % av mina insatser rätt meningslösa. Det gäller alltså att hitta vilka 20 % det är som är bra. På 100 % av min tid kan jag dock få in fem stycken 20 %, så när jag identifierat dessa ser min tabell ut så här.

Insats Vad ger det Resultat
20 % spelövning Övning till 20 % av min tid ger mig minst 100 % tillbaka i form av säkerhet och glädje vid bl.a. uppträdanden 100 %
20 % avsatt tid till möten Tar jag så lite som 20 % och lägger på riktiga möten/telefonsamtal istället för mail etc. så ger det mig säkerligen 100 % tillbaka i bättre resultat och mindre otydlighet. 100 %
20 % till att ’göra klart’ Fokusera på att göra saker helt klara, det räcker med 20 % av tiden till detta, så blir resultatet hundraprocentigt. Det ger dessutom åtminstone 80 % mindre med påminnelser, frågor och tjat jämfört med hur jag har det nu. 100 %
20 % avsatt tid till nätverk Ger jag 20 % av mig själv till att nätverka på olika sätt kommer jag få 100 % bättre energi själv. 100 %
20 % i sponsring av andra Jag har testat och vet med 100 % säkerhet att så lite som 20 % av min tid till att hjälpa och sponsra andra eller att hjälpa till att skapa vårt samhälle ger mig mer än 100 % tillbaka. 100 %
100 % TOTALT 500 %

Enkelt sa Bill – långt från svårbegripligt sa Bull!

Bild på Daniel Höglund Werngren med nyckelharpa
Jag med min nyckelharpa

 

Semester för entreprenörer, behövs det?

Ett kärt ämne inför och under sommaren, samt då och då vid andra tider på året, är att man ska ha semester. Alla har ju semester, det är till och med lagstadgat. Eller hur?

Det kluriga med semester är att det oftast inte bara involverar en själv. Framförallt är det ens familj som också ska in i ekvationen. Mina funderingar i den här bloggposten rör hur man får ihop semestertid med entreprenörslivet och familjen.

Två olika semesterlägen entreprenörer utsätts för

Jag tycker jag mig oftast märka av två semestersituationer som inträffar:

 • Man är entreprenör och semestern blir alltid därefter
  eller
 • Nu har vi sannerligen semester vare sig det funkar eller inte för dig

Att det är så här det är min egen privata erfarenhet och jag tänker nu ge mig på att kommentera dessa två ”varianter”.

 1. Att vara entreprenör är accepterat av familjen och vänner. Accepterandet är säkert enklare om det är ett familjeföretag men acceptansen kan också bero på en uppgivenhet eller snarare att övriga har gett upp (att försöka förändra dig). För hela familjen blir ditt entreprenörsliv ett sätt att leva. Oftast går detta bra men det kan vara en utmaning.
  För unga entreprenörer är det säkert inget problem för omgivningen. Det är ju inne att vara entreprenör nu för tiden. Inte heller för mig var det ett problem i yngre år men omgivningskrav förändras och med barn blir det ett krav att förändra sig.
 2. I de lägen där familjen inte förstår eller kan acceptera att entreprenören aldrig riktigt tar semester blir det oftast en pina för entreprenören att tvinga sig till semester.

Normala människor som ska ta semester använder oftast tiden före semestern till att trappa ner, man vill ju kunna vara ordentligt ledig när semestern börjar och inte ha kvar något som hänger över en. Det ska ju inte heller finnas lösa trådar då man försvinner flera veckor i sträck från sin arbetsplats.

Men vad gör en entreprenör? Jo den trappar upp tempot inför sin semester, det är oerhört mycket som ska hinna bli klart och man känner att det måste jobbas ihop extratid nu, kanske även extrapengar, för att kunna ha semester. Ska firman till och med stängas under tiden så kommer inga intäkter in.

Ok, men till slut är man där i alla fall. Man har jobbat som en idiot ett bra tag för att nu kunna inte-jobba i två veckor. Är det så här det ska vara?

Ett mycket tydligt minne jag har är från någon av mina första så kallade semestrar. Jag skulle resa med min dåvarande sambo till ett varmt ställe och jobbade som en tok inför att kunna lämna allt här hemma i en vecka. Det var en upptrappning som hette duga, istället för att börja jobba varje dag vid 5-6 tiden på morgonen så började jag före klockan 3. När vi innan flygresan satt på Arlanda så hade jag med mig blocket med bankgiroavier och fyllde i mängder av betalningar till leverantörer för att hinna gör,a denna sista kritiska uppgift och lämna i flygplatsens brevlåda före vi gick igenom säkerhetskontrollen. Det var en extrem press och den här urladdningen före gjorde förstås att det tog väldigt länge för mig att komma ner i varv under semestern istället.

Ett annat väldigt illa exempel är då jag slutförhandlade en mycket stor affär under en semesterresa i England. Varje gång tillfället gavs kopplade jag upp min dator för att se om kunden inkommit med svar, snida på mina kalkyler och skicka uppdaterade prisförslag. Affären blev av, en av våra bästa, men av semesterresan är mitt tydligaste minnet då jag pallar upp dator och mobiltelefon på en stor sten vid en rastplats för att få igång internetmottagningen.

Hur tar egentligen entreprenörer semester?

Som nog alla förstår är jag själv inget bra exempel på en entreprenör som är duktig på att se till att vara ledig då och då. Jag känner mig själv och har också träffat en stor skara andra entreprenörer och hört deras berättelser om sina semestrar. Precis som alla andra har också jag, till leda, hört uttrycket att man måste ladda sina batterier.

Jag har genom erfarenheter förstått och lärt mig att inget är så påfrestande för en själv och sin omgivning att man inte är helt ärlig med vad som kan förväntas. Säg inte till din familj att du ska vara ledig om du egentligen själv vet att du inte kan vara det.

När man väl lärt sig att förmedla rätt förväntansbild och kanske själv kommit till insikt i att viss ”ledig” tid behövs, så tror jag vi har två typer av semester för entreprenörer:

Typ 1) Den som ser till att verkligen ta ledigt och också är ledig på allvar.

Typ 2) Den som använder ledighetstiden till att koppla bort den operativa delen av jobbet och istället nyttjar tiden till att utveckla sig själv.

Av dessa två sorter så är jag hjälpligt typ 2. Det är tyvärr väldigt sällan jag helt släpper mina företag (”jobbet”) någon längre stund men jag använder semestern stenhårt till att sänka förväntansgraden om min tillgänglighet hos mina anställda, leverantörer, kunder och andra. På så sätt få jag lite lugnare tillvaro och för varje år som går så unnar jag mig mer och mer hellediga dagar under semestrarna.

Nu vet jag inte om jag haft någon sammanhängande semester som varit så lång som fyra veckor, men om så skulle vara fallet så skulle mina veckor ungefär se ut så här:

Vecka 1 – panik för att försöka vara ledig när jag egentligen inte hunnit slutföra allt innan. Blir smågrinig på de som söker mig trots att jag sagt jag skulle vara ledig. Småduttar med jobb, läser mail och håller på med sånt som vore bättre att ha delegerat till någon annan.

Vecka 2 – nedvarvningen börjar bita och det går nu att känna att dagarna är lugnare då inte så många söker mig längre. Söker någon mig ändå så vet jag att det mest sannolikt är något mycket viktigt och då tar jag mig tid till det. Det infinner sig ett motstånd att åka in till kontoret för att jag då vet alla kommer kasta sig över mig med frågor med mera.

Vecka 3 – skön tid, rätt rejält ledig och tidiga mornar och sena kvällar används nu till att utveckla mig själv. Jag läser mycket, skriver en del, notera väldigt mycket. Tankar och idéer kring utveckling av företaget, nya affärsmodeller, nya produkter med mera cirkulerar i huvudet samtidigt som jag klipper gräs eller gör något annat. Tar mig mer tid med familjen.

Vecka 4 – upptrappning och förberedelser. Här kommer också en del stress vilket är mindre trevligt. Denna tid är nog ingen angenäm upplevelse för min familj eller andra i min närhet.

Frågan är nu om detta med ladda batterierna fungerar. Är de fyra veckorna av ”ledighet” något som gett mig mindre stress före än efter? Lite positivt för stress och annat tror jag det är, det är inget som går snabbt, ett år av semesterträning funkar inte, utan det gäller att ta år efter år och bygga upp kunskapen om hur man bäst tar hand om sin semestertid. Spontant skulle jag säga det är bland 10-topp viktigaste grejerna att lära sig för en entreprenör.

Bättre helger

Jag har märkt att efter att ha tränat på att ha semester så har även mina helger blivit bättre. Under lördag och söndag så behöver jag ju inte vara nåbar och jag vet att om inget krisartat händer kommer ingen heller att kontakta mig. Detta gör att jag numer även klarar varva ner lite bättre på helgerna och kan se fram emot dem både för att hinna göra andra grejer jag vill och för att få lugn tid då jag kan planera och utveckla mina företag – något som kan vara lite svårt under veckorna då det är fullt ös överallt.

En rolig effekt är också att allmänna helgdagar nu också uppskattas. Förr tyckte jag det var pest och pina att vår produktivitet sjönk så mycket inför alla de olika helgdagar vi har mitt i veckorna under delar av året.

Semesterstress typ 2

En bieffekt av denna nyvunna kunskap att ta det lugnare på semester och helger är att det kommer en ny typ av stress in i bilden. Det handlar om att man blir stressad för att hinna med allt ”det där andra” man vill hinna med under semestern. Givetvis finns uppgifter som att man ska måla om huset, bygga en ny uteplats, besöka släkt och vänner o.s.v. men det är inte vad jag menar här, utan nu handlar det om stress att inte hinna nyttja den lediga tiden till personlig utveckling nog väl.

Detta lilla stresspåslag resulterar för min egen del att jag mycket väl kan ställa klockan på 04:25 vissa dagar istället för mitt vanliga 04:59. Det är rätt tidigt för att vara semester men jag tycker oerhört mycket om tidiga mornar. Och för att vara ärlig igen, så med småbarn är det stor chans att detta är den enda egna tid man får på en dag. Jag läser, funderar och noterar väldigt mycket. Oftast blir det kladdnoteringar i ett block som sen skrivs ren i datorn och det är inte direkt ovanligt att jag skriver inlägg på vår interna företagsblogg eller skickar ut mail till mina medarbetare om diverse saker jag funderat ut.

Är semester viktigt för en entreprenör?

För mig är det mycket viktigt, jag tror att jag laddar mina batterier och jag tycker jag får mycket gjort som jag aldrig skulle få färdigt annars. På sista tiden har det också blir bättre med kvalitetstid för min familj. Jag kan ångra att det tog mig många år att komma fram till detta.

Idag är semestertiden något som sänker min stressnivå. Förr steg den istället. Jag önskar att alla entreprenörer ska kunna hitta samma väg så ni kan ta semester och använda den till att ta ner er nivå av stress samt få tid att reflektera och fundera. Utvecklingen av ditt företag är helt avhängigt av att du själv orkar tänka. I mitt fall är det enklare att tänka och utveckla om jag kan komma bort från kontoret lite. Ibland kan det kännas rätt krystat att sätta sig i sin egen kontorsstol mitt i verksamheten och där på beställning försöka utveckla företaget till nästa nivå. En ensam morgon med en kaffekopp kan många gånger fungera bättre.

För den som inte själv är entreprenör kan det vara svårt att förstå och välsigna en entreprenörs inställning till semester. Att ”bara” vara ledig och inte göra något kommer nog skapa oro i både kropp och knopp hos en äkta entreprenör. Försök vara tydlig och transparent med vad du känner och tycker. För omgivningen är det viktigt de svarar med samma mynt men också klarar ge entreprenörer viss frihet och egen tid. I vissa stunder är det inget lätt liv att leva med en entreprenör men många gånger kan det också betala sig tillbaka många gånger om.

Lycka till med semestern!

Min fru och jag vid lavendelfälten i Provence

Judge a man by his questions

Lär dig sålla noggrant bland de som vill ta av din tid

Som entreprenör behöver man i början på sin livsgärning säkert en del hjälp från andra. Det kan vara allt från stöttning från familj och vänner till rådgivning från sin revisor, banken, en mentor, Almi eller någon annan. Min åsikt är att det är ganska lätt att få hjälp i Sverige, vårt land är ett mycket bra land att driva företag i.

Når du lite framgång med ditt företagande så tar det inte så länge förrän du får ett namn och blir känd. Du hamnar snabbt på radarn hos andra som vill åt din tid. Inviterna till alla möjliga former av samarbeten står som spö i backen och det är lätt att smickras och dras med i något som kanske inte alls gynnar dig själv lika mycket som det gynnar den som söker samarbete med dig.

Själv tackade jag under flera år nej till så gott som alla inviter, mingeltillfällen och nätverkande. Inte för att jag kanske saknade tid för det utan mer för att jag inte tyckte det gav något. Egentligen var det nog till och med så illa att jag tyckte jag var bättre än de där andra redan så varför skulle jag gå dit? Lagom självgod alltså… Självklart hade jag fel, man måste ta sig tid för att komma vidare i livet och som egenföretagare är det otroligt viktigt att få energi av att lyssna på andra, ta del av andras fram- och motgångar och låta sig inspireras.

Som framgångsrik entreprenör så hamnar du som sagt snabbt på radarn hos många andra. Det är företagare, säljare, försäkringsmäklare, banker, organisationer o.s.v. Alla vill vara tillsammans med en lyckad entreprenör. (För övrigt precis på samma sätt som att ingen vill vara tillsammans med en misslyckad entreprenör.) Men se till att vara noga med vem du ger din tid. Det är viktigt att ta del i samarbeten på olika sätt, för detta är vad som kommer få dig och ditt företag att växa, men ha höga kvalitetskrav.

Själv har jag under en lång tid använt en devis som fungerar väldigt bra. Jag försöker likt det populära citatet från Voltaire bedöma de som vill samarbeta med mig baserat på vad de har för frågor och inte vad de har för svar. Låter enkelt, men jag lovar att om du utarbetar ett förhållningssätt enligt detta kommer du väldigt snabbt kunna avgöra vilka som är värda att ge din tid och vilka som bara kommer vara rena tidstjuvar för dig. Ställs det inga bra frågor till dig är det nog inte heller någon som är värd att spendera tid på vad gäller samarbete eller gemensamma affärer.