Kategoriarkiv: Uncategorized

Skutberget – påståenden och klargöranden

Klargörande kring felaktiga påståenden mot en etablering av Muminpark på Skutberget, Karlstad. 

Som skrämselpropaganda sprids mycket felaktig information vad gäller skapandet av en temapark kring Mumintrollet på Skutberget. Vi människor har lätt att bara ta allt vi hör som sanning, särskilt då vi blir upprörda. Nedanstående punktlista har som mål att klargöra och berätta sanningen istället för något annat.

Svaren är sammanställda av mig som privatperson och inte ytterligare granskade av någon instans. Uppgifterna kommer från mig själv som besökare och tidigare motionär på Skutberget och  faktainhämtning från olika källor. Jag har är för en Muminpark men har försökt hålla mig saklig utan att väga in för mycket av  mina egna åsikter. 

Mycket bra information med frågor och svar finns även här:
https://karlstad.se/Uppleva-och-gora/Friluftsliv-och-motion/Skutbergets-framtid/ny-fragor-och-svar/

 

 1. Skutberget ska säljas

  Inte sant och bara ett felvinklat slagord som används till skrämselpropanda. Ingenting säljs till en muminpark.

 2. Karlstad behöver inga ”attraktioner” liknande Skara Sommarland eller Liseberg

  Påståendet är ofta förekommande men består av idel missförstånd. Karlstad saknar idag något mer som kan attrahera både turister och Värmlänningar. En muminpark är inget nytt ”Skara Sommarland” utan en temapark som skall verka i samklang med naturen.

 3. Inträdespriset till muminparken blir för högt vilket utestänger vissa

  Tema- och nöjesparker tar entré för att kunna ha sin verksamhet. En muminpark i Karlstad lär dock inte ta högre pris än vad som är normalt och rimligt för en sådan park.

  Hela övriga Skutberget förblir avgiftsfritt.

 4. Skutberget ska hägnas in med ett högt staket
  För en temapark som tar inträde kan staket behövas men denna kommer omfatta bara en liten del av hela Skutberget och endast runt själva temaparken.Staketets höjd lär bli av normalhöjd, precis som vi i Karlstad redan har runt t.ex. Mariebergsskogen.I Finland är den muminpark som finns där öppen för allmänheten den tid av året som inte parken är öppen. På samma sätt kommer det bli i Karlstad varvid man kan promenera längs nya gångstigar och på de nya gångbroarna till Ytterholmen.

 5. Få öppetdagar för muminparken

  Troligen vill en Muminpark vara öppen så många dagar som möjligt per år men som med alla uteaktiviteter i Sverige finns en säsong att ta hänsyn till. Julmarknad eller annat kanske kan bli aktuellt.

 6. Friluftslivet på Skutberget påverkas

  Själva muminparken påverkar i stort sett inte friluftslivet då den är planerad till en del av Skutberget som idag knappt används. Karlstad Kommuns vision för Skutberget medför istället en stor satsning på friluftslivet.

 7. Skutberget dåligt vald plats för en Muminpark

  Detta är den plats som ägarna till Mumin valt. Fler aspekter finns som t.ex. att man vill att sagan och verkligheten ska bli så nära som möjligt då det i sagan finns ett hav i närheten.

  Skutberget är idag oerhört lite utnyttjat och en muminpark skulle göra att hela området kan leva upp.

  En satsning på Skutberget har diskuterats under lång tid, det är inget som kommit upp helt plötsligt.

 8. Mumin är okänt och få känner till det

  Mumin är mycket stort i Världen. Som med alla liknande ”figurer” så går intresset upp och ner under åren. Mumin är idag avsevärt mycket större än t.ex. de olika figurerna som Astrid Lindgren gett oss.

  En muminpark har som mål att vara en fin park som är värd ett besök även för den som inte kanske är intresserad av just Mumin som företeelse.

  Enligt mångas utsago finns det ett djup i muminberättelserna som är nyttigt för både unga och äldre att ta till sig.

 9. Mumin har ingen attraktionskraft hos barn och ungdomar

  Denna fråga bör ställas till barn istället för att vuxna ska uttala sig. Barn lär sig hela tiden nytt och intresse kommer och går. Ingen kan uttala sig fast kring vad barn och ungdomar faktiskt tycker.

  När ett skolval i frågan hölls på Sundsta/Älvkullegymnasiet i september 2018 var en stor majoritet för en muminpark.

  För Karlstad i sig finns flera utredningar som visar på att en muminpark skulle vara till stort intresse.

  Som småbarnsförälder tror jag att fantasifigurer av så gott som alla de slag väcker intresse hos barn om de får stifta bekantskap med dem. Ibland blir det en kort bekantskap och ibland livslång.

 10. Kostnaderna för Karlstads Kommun och att kommunen måste täcka upp förluster

  En muminpark bekostas av ägarna till Mumin. Karlstad Kommun står för delar av infrastrukturella kostnader som exempelvis vägar. Detta är precis det samma som då t.ex. IKEA öppnade på Bergvik.

  Övriga kostnader som kommunen bekostar enkom för muminparken läggs på hyran som muminparken får betala till Karlstads Kommun.

  Karlstads Kommun är ingen garant till en Muminpark, parken måste själv bära sig. Entreprenörerna som driver nuvarande Muminparker runt om i världen har så långt lyckats göra det i många år. Skulle det inte gå bra är det inte Karlstads Kommun som förlorar pengar.

 11. Trafiksituationen till Skutberget

  Arbeten måste göras med detta vilket är endast positivt. Dessutom skapar det arbetstillfällen. De flesta av de planerade arbetena behöver göras oavsett muminpark eller inte.

 12. Parkeringssituationen

  Skutberget har enorma ytor som idag är tomma. Att ordna utrymmen för parkering är inget problem och behöver oavsett göras för att erbjuda plats för den tilltänkta ökningen av besökare till Skutberget som kanske inte ska till muminparken.

 13. Rykten om mutor

  Rimligen förstår och vet alla idag att dessa rykten bara är påhittade för att svartmåla Karlstads politiker.

 14. ”Det blåa muminhuset är fult” och det ska uppföras ett jättehögt hus på Skutberget

  Något högt hus finns inte i muminsagan och lär inte bli aktuellt. Rykten om detta är endast elaka ord för att smutskasta Mumin. Själva det blå huset är upp till var och en att tycka om eller inte men det finns flera fina skisser där byggnationerna på ett mycket smakfullt sätt smälter in i miljön på Skutberget. Det blå huset som det refereras till är ett mindre hus med ett torn i tre våningar.Bilden ovan är tagen från västra siden av Skutbergets udde (bakom IKEA). Den visar nuvarande byggnad på Skutberget som är ett hus med torn om fyra våningar. Även ett fyra våningars högt torn smälter som synes in på ett trevligt sätt. (Foto: Kent Dracéus)

 15. En Muminpark leder till att i nästa steg kommer Skutberg exploateras för mycket

  Inget ytterligare är varken diskuterat eller bestämt. Vad som kommer i framtiden kan vi inte veta idag. Utveckling går inte att hindra men hur Skutberget ytterligare eventuellt skulle exploateras styrs fortsatt av Karlstads Kommun.

 16. Andra kommersiella aktörer stängs ute/tillför tillräckligt med arbetstillfällen (olika former av aktiviteter som yoga, paddling etc.)

  Felaktigt påstående eftersom visionen som tagits fram av Karlstad Kommun just säger att fler aktiviteter ska finnas där ute. Det är inte Karlstad Kommun som kommer driva detta varvid många fler aktörer än idag kommer vara intresserade av att ha verksamhet på Skutberget.

  Att enbart driva denna typ av sommaraktiviteter på Skutberget har svårt att få ekonomisk bäring. Många vill givetvis att det ska finnas, men entreprenörer som ska erbjuda dessa aktiviteter måste också kunna överleva och få betalt i så fall. Utan en stor satsning på Skutberget med muminpark finns troligen ej underlag för andra mindre aktörer i framtiden heller, precis som det varit i alla år.

 17. Arrendatorer blir vräkta

  Arrendefrågan är komplicerad för de sex sommarstugorna av vilka tre finns på Ytterholmarna och tre på Udden. När avtal och lagar tolkats kommer frågan klargöras.

  Med en prishöjning 2019  betalar varje arrendator 5 208 kr per år för sitt arrende. Källa: Karlstads Kommun.

  Ett arrende är när en fastighetsägare hyr ut t.ex. mark. Hyran kan betalas med pengar eller t.ex. att man sköter marken. Källa: Wikipedia.

 18. De fina badklipporna försvinner

  Flera av platserna där det är populärt att bada blir kvar samt att en ny badvik anläggs.

 19. Grillplatserna försvinner

  Ett felaktigt påstående då grillplatser självklart kommer finnas kvar och snarare utökas.

 20. Det mesta av stranden försvinner

  Ett felaktigt påstående då muminparken inte i större omfattning placeras där det idag är populärt att bada.

 21. Den enda barnvänliga stranden i kommunen försvinner

  Det finns många andra fina badplatser i Karlstads Kommun så detta stämmer inte. Det är dessutom begränsat hur många barn som verkligen badar på Skutberget. Närliggande sandstrand på Bomstads Badet är däremot populär.

  Andra exempel på mer barnvänliga badplatser och som har mycket besökare är Kroppkärrssjön, Ilandatjärn och Örsholmstjärn.

 22. Den sista biten orörd natur i kommunen försvinner

  Ett felaktigt påstående troligen påhittat av den som inte själv besöker Skutberget. Dels blir inte Skutberget sämre än tidigare och dels finns det mängder av platser i Karlstad Kommun med både fin och orörd natur.

 23. Löparspåren blir förstörda

  Ett felaktigt påstående då löparspåren i Karlstad Kommuns vision istället utökas. Själva muminparken berör omkring 200 meter av nuvarande löpspår som för denna korta sträcka dras om.

 24. I och med att motionscentralen försvinner så försvinner även områdets toaletter

  Missförstånd eller elaka tungor – självklart försvinner inte områdets toaletter utan det kommer istället bli nya moderna toaletter och fler.

 25. Det finns många andra platser där muminparken kan läggas

  Hur det än är så är det ägarna till muminparken som satsar alla pengar som behövs och de väljer därför själva vart de vill lägga muminparken. Valet efter att man sett på flera platser i Karlstad Kommun blev Skutberget. Muminparkens ägare är mycket väl medvetna att prövningar av strandskydd, detaljplan m.m. behöver göras men har också meddelat att om denna plats inte kan inrymma en muminpark så finns det ingen annan aktuell plats inom Karlstads Kommun.

  Det är, för att försöka beskriva situationen i en annan vinkel, inte så att Karlstad Kommun kan välja bland aktörer som vill göra stora etableringar. Det är motsatsen, alltså att Karlstads Kommun hela tiden letar efter aktörer som kan tänka sig att etablera sig i kommunen. Detta är ett måste för att Karlstad ska kunna utvecklas till att gagna för alla som bor och jobbar där.

  Muminparken letar efter en speciell plats för att skapa en fantastisk park – det krävs något extra för det.

 26. Mumin genererar inte tillräckligt höga intäkter (skatteinkomster) i förhållande till hur området förstörs

  Det ett stort missförstånd och en vanlig skrämseltaktik att Skutberget förstörs av en muminpark. Det är inte sant utan motsatsen gäller där hela Skutberget får ett lyft på alla sätt. Idag genereras så gott som inga som helst skatteintäkter från det som händer på Skutberget. Med en muminpark förändras detta drastiskt till att både ge stora skatteintäkter och skapa många arbetstillfällen.

 27. Temaparkens konkurs

  Det sprids många uttalanden om att muminparken ska gå i konkurs o.s.v. och det jämförs ofta med Sunne Vattenland. Alla verksamheter kan gå dåligt och kan gå i konkurs.

  Det som talar för att en muminpark i Karlstad inte skulle drabbas av konkurs är t.ex.:
  – Mumin är ett mycket starkt varumärke
  – Mumin har starka, kunniga och driftiga ägare
  – En muminpark har drivits i Finland med framgång i över 25 år
  – Karlstad och Värmland saknar något liknande
  – Andra temaparker som Astrid Lindgrens Värld, High Chapparal och Kolmårdens Djurpark har varit framgångsrika
  – I Norge finns en liknande temapark som drivs framgångsrikt (Kardemomme By).

  Att tänka på är att en muminpark inte är en aktivitetspark likt Sunne Vattenland eller Skara Sommarland utan en temapark som både attraherar den som vill ha lugn och ro samt den som vill få en upplevelse för hela familjen.

 28. En framgångsrik muminpark skulle locka andra investerare och då hotas på allvar det fina området ute på södra stranden

  Karlstad Kommun har väldigt tydligt beskrivit hur man vill utveckla Skutberget i sin vision. Något annat gäller inte och inga sådana planer finns idag.

  Att säga nej till utveckling idag för att det kanske blir sämre i framtiden är bara gissningar som troligen drabbar kommande generationer negativt.

 29. Politikerna har mörkat hur idén kom till och de bakomliggande planerna

  Falska rykten som florerat som helt saknar bäring. Karlstad Kommun är oerhört välskött. Tvärtom finns en lång historik där en utveckling av Skutberget planerats. Ingenting har stressats fram eller tillrättalagts för en muminpark, bl.a. har en tydlig inriktning om att tillvarata Vänern som unik resurs alltid funnits.

 30. Politikernas mål är att sälja Skutberget och göra bostäder

  Falska rykten som sprids enkom i syfte att svartmåla våra politiker.

 31. Avtalet med First Camp som driver campingen på Skutberget har misskötts. Mumin kommer också att få ta sig friheter

  Det har varit många diskussioner om campingen. Troligen har Karlstad Kommun lärt sig läxan och gör på bättre sätt framöver.

 32. Skutberget är speciellt utpekat som riksintresse.

  Strandskyddet finns där och bedöms av aktuella instanser. Mycket kompetenta människor avgör och de är många som får tycka till och komma med synpunkter innan ett beslut fattas. Hela Vänernområdet är utpekat som riksintresse. Karlstad, Värmland och Sverige har oerhört mycket sjö- och havsnära områden. Hur strandskyddet ska hanteras i samförstånd med att inte förhindra byggnation helt och hållet är avgörande för vårt lands framtida utveckling.

 33. Arbetstillfällen vid muminparken blir inte för mer än 80 dagar om året, dessutom endast för ungdomar.

  Idag finns inga arbetstillfällen av denna typ för ungdomar. 80 dagars arbete för ett stort antal personer (uppskattningsvis 200 personer) är en dramatisk förbättring för Karlstad.

  Ungdomar är en av de viktigaste grupperna att ge arbeten bl.a. viktigt för att kunna behålla ungdomen i Karlstad och Värmland. Alla vet att det är avgörande för resten av livet att få det där första jobbet.

  En Muminpark ger inte bara arbeten till ungdomar. Självklart kommer arbetstillfällen för andra åldersgrupper att skapas. Lokala leverantörer och entreprenörer kommer att gynnas oerhört mycket av en större satsning i Karlstad.

  Turismnäringen i hela Värmland kommer få mycket positiva effekter av en muminpark i Karlstad.

 34. Arbete vid Muminparken är ”låtsasjobb”

  Ett elakt uttalande från politiker som är emot en Muminpark i Karlstad.

  Alla jobb är riktiga jobb och vi behöver alla jobb. Allt annat är fel. En så stor arbetsgivare som en muminpark i Karlstad skulle ha avtalsenliga löner och arbetsvillkor.

 35. Det blir billigare för samhället att ha muminparken på annan plats

  Av dåligt insatta personer har det framförts att en etablering av muminpark på Skutberget skulle vara mer kostsam för samhället, alltså Karlstad Kommun, än på andra föreslagna platser. Detta är inte sant. Oavsett plats tillkommer kostnader för vägar med mera. Det är mer troligt att en etablering på annan plats istället blir dyrare.

 36. Det kommer inte gå att vistas på Skutberget i framtiden om man inte ska till muminparken

  Kanske det mest vanligt förekommande missförståndet. Hela Skutberget rustas upp i och med visionen som Karlstads Kommun har. Det blir något för alla och man kommer trivas fint och njuta på Skutberget även om man inte är det minsta intresserad av att gå till muminparken.

 37. Det kan aldrig bli som Astrid Lindgrens Värld i Karlstad

  Alla vi som varit på Astrid Lindgrens Värld (och nästan alla som inte varit där också för alla tror sig vet) vet att det är trevligt. Vad är det som säger att en muminpark i Karlstad inte skulle kunna bli än mer fantastisk och trevlig?

 38. Politikerna i Karlstad vill inte Karlstadsbornas bästa

  Påståendet är förstås subjektivt och reflektionen är personlig, men jag tror inga politiker vill annat än att vi övriga ska ha det så bra som möjligt och trivas i vår stad. Politiker gör inte allt rätt men vad jag sett så är allt som görs med det tydliga målet om att Karlstad ska bli bättre, starkare, vackrare och roligare.

  Det finns ett stort politikerförakt i Karlstad som jag tror kommer från ”alla turer” som varit med försäljningen av Stadshuset, HA på Hertzöga o.s.v. Detta är förstås olyckligt men ändå så tror jag inga poltiker vill annat än Karlstadsbornas bästa. Att missnöjesrösta i valet är ingen bra lösning.

Tack för ordet!

Påminnelse:
Det finns en mycket bra sammanställning av frågor och svar här:
https://karlstad.se/Uppleva-och-gora/Friluftsliv-och-motion/Skutbergets-framtid/ny-fragor-och-svar/

Misstagens Mästare 2016

Idag kommer Företagarnas turné Misstagens Mästare till Karlstad. Jag skall vara en av talarna och efteråt kommer jag lägga upp ett poddavsnitt som innehåller min dragning.

Det handlar om det största misstaget jag själv gjort under min företagarbana och nånting jag tycker är väldigt viktigt för alla, särskilt för dig som inte är entreprenör än.

Titta in här igen så finns avsnittet snart på plats.

Dröm?
Har du någon dröm? Sån där utopisk som är för bra för att bli sann?